DOKUMENTACE 

SOUHLAS  k provozování ke sběru, výkupu a využívání odpadů.
 

Ceník 2022
 

Potvrzení o původu odpadu.

Metodický návod
odboru odpadů Ministerstva životního prostředípro řzení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi