PRONÁJEM A PŘEPRAVA KONTEJNERŮ

NAŠE SLUŽBY ZAHRNUJÍ:

  • Kontejnerová doprava – přistavení a odvoz kontejneru vč. uložení

  • Přepravu sypkých materiálů – písek, štěrk, zemina, kámen

  • Doprava a dovoz sypkých materiálů

  • Doprava drceného kameniva a dalších materiálů

  • Dovoz recyklátů, písku, hutních materiálů

  • Dovoz a uložení zeminy, sutě, betonu, železobetonu, dřevěného odpadu

Kontejnery
IMG_0733 2.JPG