POPIS RECYKLÁTŮ

 

Betonový recyklát
Recyklát v jemných frakcích (0/16 mm) je svými vlastnostmi, stejně jako směsný recyklát (ale dosahuje lepších hodnot únosnosti, nasákavosti a namrzavosti), velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikací, k zásypům IS, obsypům kabelů, vodovodů a kanalizačních sítí. Materiál je dobře zhutnitelný.
Recyklát ve středních frakcích (0/32, 16/32) má uplatnění jako náhrada štěrku při vytváření podkladových a podsypových vrstev, u nichž je vyžadována vyšší pevnost než jaké je možné dosáhnout u standardního směsného recyklátu. Betonový recyklát ve frakci 0/32 nabízí firma DUFONEV R.C., a.s. jako certifikovaný výrobek.
Betonový recyklát frakce 16/32 lze využít jako příměsi do sekundárního betonu až do pevnostní třídy B 25 a dále u výroby zdících prefabrikátů, jejichž plášť je vyroben z primárního betonu a jádro ze sekundárního betonu s 20 – 30% nižšími pevnostními vlastnostmi.
Recyklát ve velkých frakcích (0/63, 32/63, 0/80, 32/80, 80< atd.) je možné použit jako umělé kamenivo při vytváření podkladových vrstev komunikací s větší zátěží než dovoluje recyklát vytvářený ze směsné stavební suti.
 
Cihelný recyklát
Čistý cihelný recyklát má mnohá využití. V jemnějších frakcích se dá využít jako antuka pro různá sportoviště, v hrubších frakcích je čistý keramický střep v zemině pro květiny je cenný svou schopností držet vodu. Používá se též samostatně do květináčů u kaktusů a sukulentů. Další jeho použití je do skleníků kde se pěstují květiny hydroponií atd. V hrubších frakcích se také výborně osvědčuje na vyrovnávání nerovností na obslužných komunikacích.
 
 
Směsný recyklát
Směsný recyklát je v drobných frakcích (0/16) svými vlastnostmi velmi vhodný pro použití do násypů těles komunikace, dále také zásypům IS, obsypy kabelů, vodovodů nebo kanalizačních sítí. Střední frakce (0/32, 16/32) jsou vynikající násypový materiál pro vytváření podkladních vrstev, pro náspy tělesa komunikací a aktivní zóny komunikací.
Směsný recyklát frakce 16/32 lze plnohodnotně využít do sekundárních výplňových betonů (tzn. sypán do bednění) až do pevnostní třídy B 15.
Ve větších frakcích (32/63, 63<) je směsný recyklát vhodný při stavbách obslužných lesních a polních cest a dalších komunikací, kde je nutné dočasné nebo trvalé zpevnění a odvodnění do spodních vrstev. Je vhodný taktéž jako mezerovitý recyklát pro zásypy nebo tvorbu drenážních vrstev. Všechny frakce od nuly jsou výborně zhutnitelné při vlhkosti blízké optimální vlhkosti.
Asfaltový recyklát – R-materiál
Certifikovaný asfaltový recyklát – R-materiál se v současné době zpracovává na zpětné využití v obalovnách. Jako další se přímo nabízí užití, zejména u spojení hrubší frakce v podloží a jemnější frakce na povrchu, při výstavbách obslužných nebo polních komunikací, kde je potřeba využití kvalitnějšího materiálu, než je směsný nebo betonový recyklát. V této kombinaci lze dosáhnout bez složitější mechanizace velice dobré kvality takovéto obslužné nebo polní cesty.