ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE
 

VÝKOPOVÉ PRÁCE

 • těžba zeminy

 • výkopy základů

 • výkopy inženýrských sítí

 • výkopy kanalizace

 • zářezy do svahů

 • svahování břehů

 • skrývky zeminy

 • skrývky při geologické průzkumu

 

TERÉNNÍ ÚPRAVY

 • Terénní úpravy rovinných a svažitých terénů

 • Ochranné valy, poldry

 • Likvidace pařezů a stromů

 

VYBUDOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH (HUTNĚNÍ)​

 • Odvoz vytěžené zeminy

fullsizeoutput_502b.jpeg
PHOTO-2019-03-16-18-39-28.jpg